Sportsikerekben gazdag új évet kíván az MTSZ.

ETU szabályok

A POOMSE VERSENYEK SZABÁLYAI

EGYÉNI, PÁROS, SZINKRON-CSAPATOK ÉS VEGYES-CSAPATOK RÉSZÉRE

 

TARTALOMJEGYZÉK

1.         ALKALMAZÁSI TERÜLET

2.         ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3.         VERSENYTERÜLET

4.         KATEGÓRIÁK

5.         VERSENYSZÁMOK

6.         ÉRTÉKELÉS

7.         BÍRÁSKODÁS

8.         ÓVÁSI ELJÁRÁS

9.         ÉRTELMEZÉSEK

 

 

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
A poomse versenyekre vonatkozó szabályokat azokon az egyéni, páros szinkron-csapat és vegyes-csapat versenyeken kell alkalmazni, amelyeket az Európai Taekwondo Szövetség (ETU) tagországai rendeznek meg a Szövetség védnöksége alatt. A szabályok a többi hasonló sportág számára is megkönnyítik a találkozók és a versenyek lebonyolítását. A szabályok célja az, hogy egységesítsék minden olyan technikai és szervezési ügy lebonyolítását, amely egy verseny rendezésekor szükségképpen felmerül.

 

2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. 1. A formagyakorlat versenyen való részvétel feltétele az, hogy a résztvevő szövetség tagja legyen az ETU-nak. Ez alól csak akkor tesznek kivételt, ha azt a versenyigazgatóság előzetesen engedélyezi.

2. 2. Mind az egyéni, mind a páros, mind a szinkron-csapat, mind pedig a vegyes-csapatversenyen csak olyan versenyzők vehetnek részt, akik minimum 1. Danos övfokozattal rendelkeznek.

2. 3. A páros két főből, egy férfi és egy női versenyzőből áll. Egy szinkron-csapatnak három (3) azonos nemű versenyzőből kell állnia.  A vegyes-csapat 5 versenyzőből, három (3) férfi és két (2) nő, vagy két (2) férfi és három (3) női versenyzőből áll. A páros és csapatversenyen indulóknak legalább 16 éveseknek kell lenniük.

2. 4. Egy csapatot csak saját kijelölt vezetője vagy edzője képviselhet. Csak ez a személy vehet részt a sorsoláson.

2. 5. A versenyzőknek tiszta fehér Taekwondo    egyenruhát, a WTF által jóváhagyott dobokot kell viselniük, amelynek jó állapotban kell lennie.

2. 6. A versenyzők nem viselhetnek nyakláncot, karkötőt, fülbevalót, gyűrűt, órát és hasonlókat.

2. 7. A végrehajtandó formagyakorlatoknak taegeuk, illetve poomse típusúaknak kell lenniük.

 

3. VERSENYTERÜLET

3. 1. A versenyterület egy 12 méteres oldalú négyzet alakú terület, amelynek felülete vagy sima faanyag, vagy pedig rugalmas padló (mint ahogyan az a tornatermekben szokásos). A kezdőpozíció egy 50 cm-es átmérőjű kör a versenyterület közepén. A versenyzőnek ebben a körben kell kezdenie és befejeznie a formagyakorlatot.

3. 2. A versenybíróknak a versenyterület határvonalától 1 méterre kell helyet foglalniuk, a versenyzővel szemben.

 

4. KATEGÓRIÁK

4. 1. Az egyéni versenyeken a férfiak és a nők külön versenyeznek. A versenyzők nem lehetnek 15 évnél fiatalabbak (születési dátum). Formagyakorlat versenyeken a következő korcsoportokat különböztetik meg:

                        Ifjúsági:                      15-17 éves korig

                        Felnőtt A:                   18-26 éves korig

                        Felnőtt B:                   27-34 éves korig

                        Felnőtt C:                   35-41 éves korig

                        Felnőtt D:                   42 éven felüliek

4. 2. A párosokat két (2) fő alkotja, egy (1) férfi és egy (1) nő. A szinkron-csapatversenyeken a csapatokat három (3) férfi és három (3) női versenyző alkotja. A vegyes-csapatot három (3) férfi és két (2) női versenyző, vagy két (2) férfi és három (3) női versenyző alkotja. A csapatokat 16 éves, ill. annál idősebb korú versenyzők alkotják.

 

5. VERSENYSZÁMOK

5. 1. Egyéni, páros szinkron-csapat és vegyes-csapatversenyeket rendeznek.

5. 2. Az adott versenyszámok bejelentésére a verseny kezdete és a sorsolás lebonyolítása előtt kerül sor.

5. 3. A versenyzési sorrendet a sorsolás eredménye határozza meg. A versenyigazgatóságnak lehetősége van megváltoztatni a versenyszámokat annak érdekében, hogy az időbeosztást be tudják tartani.

5. 4. Fordulók
Első forduló: Minden versenyzőnek, minden párosnak, minden szinkron-csapatnak és minden vegyes-csapatnak be kell mutatnia egy kötelező formagyakorlatot (1. táblázat). A kötelező formagyakorlat a résztvevők minősítése alapján van meghatározva. A párosra, szinkron-csapatversenyre és a vegyes-csapatversenyre vonatkoztatva az a formagyakorlat tekintendő kötelezőnek, amely a páros, illetve a csapat legalacsonyabb minősítéssel rendelkező tagja számára előírható.

Második forduló: Minden egyes versenyzőnek, minden párosnak, minden szinkron-csapatnak és minden vegyes-csapatnak be kell mutatnia egy szabadon választott formagyakorlatot (2. táblázat).

Harmadik, illetve döntő forduló: Minden egyes versenyzőnek, minden párosnak, minden szinkron-csapatnak és minden vegyes-csapatnak be kell mutatnia egy szabadon választott formagyakorlatot (2. táblázat).

5. 5. Minden egyes versenyzőnek végre kell hajtania a saját Dan-fokozatának megfelelő kötelező formagyakorlatot (1. táblázat). Az egyéni, a páros, a szinkron-csapat és a vegyes-csapatversenyen végrehajtott formagyakorlatok legfeljebb 4 fokozattal lehetnek alacsonyabbak, illetve 2 fokozattal lehetnek magasabbak a kötelező programban előírtaknál (2. táblázat). Minden poomse-nak különbözőnek kell lennie. A párosban, a szinkron-csapat és vegyes-csapatversenyen ezt az előírást úgy alkalmazzák, hogy a legalacsonyabb fokozatú csapattag minősítéséből indulnak ki.

 

Első forduló:

1. táblázat – Kötelező formagyakorlatok övfokozati beosztása

1. Dan: Koryo vagy Keumgang

2. Dan: Keumgang vagy Taebaek

3. Dan: Taebaek vagy Pyong won

4. Dan: Pyong won vagy Sipjin

5. Dan: Jitae vagy Chong kwon

6. Dan: Han soo vagy Il yo

 

Második és döntő forduló:

2. táblázat – Szabadon választott formagyakorlatok

1. Dan, Taegeuk Oh-jang        -          Taebaek poomse

2. Dan, Taegeuk Yuk-jang       -          Pyong won poomse

3. Dan, Taegeuk Chil-jang      -          Sipjin poomse

4. Dan, Taegeuk Pal-jang       -          Ji tae poomse

5. Dan, Keumgang poomse    -          Han soo poomse

6. Dan, Pyong won poomse    -          Il yo poomse

 

5. 6. Bemutatási kísérletek
Abban az esetben, ha a formagyakorlat végrehajtását a versenyző/csapat elrontja, akkor egyszeri (1) újrakezdés engedélyezett.

 

6. ÉRTÉKELÉS

6. 1. A versenyen 7 bírónak, 1 jegyzőkönyvvezetőnek és 1 segédnek kell részt vennie.

6. 2. Minden egyes formagyakorlat bemutatásáért maximum 10 pont adható. Az egész pontok 1/10 pontokra oszthatók fel. Értékelni kell a formagyakorlat összhatását. A bíróknak nyilvánosan kell pontszámaikat felmutatni. A bírók által megítélt pontokat a  jegyzőkönyvvezetőnek kell összesítenie. Ebből az összpontszámból le kell vonni a legmagasabb és a legalacsonyabb értékeket. A fennmaradó pontértékek összege adja az érvényes pontszámot.

6. 3. A bírók edzői minőségben vagy a versenyzők segítőiként nem vehetnek részt a versenyen.

6. 4. A bíróknak hivatalos egyenruhát kötelező viselniük.

6. 5. Egy versenykategóriát hét (7) fős bírói csoport értékel. Egy bíró nem pontozhat akkor, amikor saját országbeli versenyzője szerepel. Ebben az esetben az érintett bírót le kell cserélni egy másik országból jelölt bíróra.

 

7. BÍRÁSKODÁS

7. 1. Az pontok felmutatása: A megítélt pontszámokat nyíltan, pontozótáblák segítségével kell ismertetni. A versenyzők szereplését követően a jegyzőkönyvvezetőnek várnia kell, amíg a bírók előkészítették a megítélt pontszámokat. Ezt követően a jegyzőkönyvvezetőnek meg kell adnia a jelet a pontozótáblák egyidejű felmutatására. A bírók kezükbe veszik pontozótábláikat, mihelyt a résztvevő, a formagyakorlat bemutatását követően pihenj állást vesz fel. A bírók oly módon jelzik értékelésüket, hogy jobb kezükben a megítélt egész pontokat mutatják fel, a bal kezükben pedig a tizedpontokat. A jegyzőkönyvvezető megadott jelére minden bíró egyidejűleg felmutatja az általa megítélt pontszámot. Az értékelések kihirdetése után a pontozótáblák visszakerülnek a helyükre.

7. 2. Pontozás: Minden egyes szereplésért úgy ítélik meg a pontokat, hogy figyelembe veszik az esetleges levonások lehetőségét is. A valamennyi bíró által megítélt pontszámokat összeadják oly módon, hogy a végeredmény ne tartalmazza a legalacsonyabb, és a legmagasabb pontszámot

7. 3. Második és harmadik fordulóba jutás: Az első fordulóban, valamennyi versenyző, a kötelező formagyakorlatát mutatja be. A második fordulóba, a legmagasabb pontszámot elért versenyzők legalább 50 %-a, de legkevesebb öt (5) versenyző kerül. Amennyiben az első fordulóban pontszám egyenlőség alakul ki a továbbjutók 50 %-os határánál, akik mindegyik versenyző bekerül a második fordulóba. A döntő fordulóba az öt (5) legmagasabb pontszámot elért versenyző kerül.

7. 4. Döntetlen: Ha valamelyik elődöntőben vagy a döntőben döntetlen eredmény alakul ki, akkor az érintett résztvevők átlagpontszámának kiszámításánál figyelembe veszik az általuk elért legmagasabb és legalacsonyabb pontszámokat. Ha a döntetlen eredmény még mindig fennáll, akkor az előző menetben elért legmagasabb és legalacsonyabb pontszámokat veszik figyelembe (és így tovább). Csak akkor kerül sor a döntetlent eldöntő fordulóra (az illető menetben vagy döntőben előírt és már bemutatott, szabadon választott valamelyik poomse bemutatásával), ha valamennyi megelőző pontérték figyelembe vételét követően még mindig fennáll a döntetlen esete.

7. 5. A teljesítmény összhatása: Az értékeléskor fő szempont a teljesítmény általános összhatása. A formagyakorlat végrehajtásának meg kell felelnie a hatékony és meghatározott mozgások végrehajtására vonatkozó elveknek. A formagyakorlat kivitelezésének és a viselkedésnek harci szellemet kell tükröznie (meggyőző, lendületes, hiteles, egy valódi küzdelem         imitációja). Minden egyes technikának és a technikák kapcsolódásának világosan felismerhetőnek, követhetőnek kell lennie.

7. 6. A pontozással történő értékelés: Az értékelésnél alapvető jelentőségű az az általános benyomás, amit a formagyakorlat bemutatása kelt. A bírók ezért a következőket veszik figyelembe: a mozgás harmóniáját, annak ritmusát, a lazaságot, a dinamikát, az erőt, a végrehajtott mozgások pontosságát, a poomse korrekt végrehajtását, valamint a hozzáállást és a formagyakorlat nehézségi fokát.

 

A fentiekhez következő értékelési táblázat szolgál útmutatásul:

0 - 4,0 pont:         Rossz teljesítmény

A formagyakorlat helytelen bemutatása jó technikával, pl. két formagyakorlat összekeverése.

4,1 - 5,0 pont:       Hibás végrehajtás

Jó mozdulatsor, gyenge technikai kivitelezés, az összehangolt mozgás hiánya, gyenge koncentráció.

5,1 - 6,0 pont:       Közepes teljesítmény

Jó mozdulatsor, hiányos technikai     kivitelezés, nem kielégítő mozgás- koordináció, gyenge koncentráció.

6,1 - 7,0 pont:       Kielégítő teljesítmény

Jó mozdulatsor, kielégítő színvonalú technikai kivitelezés, a mozgások jó összehangoltsága, elegendő szintű erőnlét, dinamizmus és koncentráció.

7,1 - 8,0 pont:       Jó teljesítmény

Folyamatosan és jól végrehajtott technikai kivitelezés. Jó erőnlét, dinamizmus és koncentráció.

8,1 - 9,0 pont:       Nagyon jó teljesítmény

Nagyon folyamatosan és jól végrehajtott technikák. Nagyon jó az erőnlét, a dinamika, a pontosság és a koncentráció.

9,1 - 10 pont:        Kitűnő teljesítmény

Nagyon folyamatosan és kitűnően    végrehajtott technikák. Kiemelkedő erőkifejtés, kitűnő dinamika. Nagyon jó a pontosság és a koncentráció.

7. 7. Pontlevonás: A bíróknak figyelembe kell venniük az esetleges pontlevonásokat, mielőtt felmutatják értékelésüket. Más szóval (például megszakítás esetén), az általuk eredetileg megítélt pontok számából levonják a mínusz pontokat. Ugyanilyen módon veszik figyelembe a más okok miatti pontlevonások eshetőségét. Ezt a következők szerint kell végrehajtani, a megítélt pontszámból kell levonni az összes hiba értékszámát, az alábbi szemlélet szerint:

- kis hiba esetén:                                 -0,1 pont

- közepes hiba esetén:                        -0,2 pont

- nagy hiba esetén:                             -0,3/-0,4 pont

- újrakezdés esetén:                            -0,5 pont

 

8. ÓVÁSI ELJÁRÁS
Csak írásos óvásra van lehetőség, amit a versenyigazgatóságnak kell benyújtani. Az óvást az edzőnek vagy a választott képviselőnek azonnal be kell nyújtani azt követően, hogy a bírók felmutatták a teljesítményért megítélt pontokat. Az óvásokat csak akkor szabad elfogadni, ha feltételezhető, hogy azokra egy bíró vagy a jegyzőkönyvvezető elírásos hibája következtében került sor. Az óvási bizottság vagy a versenyigazgatóság döntése végleges.

 

9. ÉRTELMEZÉSEK
Ha a verseny időtartama alatt különleges problémák merülnének fel, akkor azok tekintetében a szabályokat a technikai bizottság értelmezi. A technikai bizottságnak e problémák tekintetében olyan ésszerű megoldásokat kell találnia, amelyek összhangban állnak a Taekwondo célkitűzéseivel.

 

MEGJEGYZÉSEK

1. Megjegyzés

Ami a fizikai összecsapásokon alapuló versenyek szervezését illeti, e tekintetben a küzdelmekre érvényes versenyszabályokat kell alkalmazni.

2. Megjegyzés

A bíráskodás feltételei

- A bíróknak 4. Dan vagy attól magasabb minősítéssel kell rendelkezniük.

- Rendelkezniük kell az ETU- poomse bírói licenccel.

- Nemzeti Szövetségük tagjának kell lenniük.

3. Megjegyzés

"A" példa:

- rövid megtorpanás, egy egyébként folyamatos akció során, amit azonban gyors cselekvés követ, 0,1 pont levonását jelenti;

- rövid megszakításáért 0,2 pont levonás jár;

- jelentős időtartamú megállásért 0,3-0,4 pontot kell levonni;

- jelentős időtartamú megszakítás vagy az újrakezdése 0,5 pont levonással jár;

- 0,1 pontot kell levonni egy rosszul időzített "kihap" elkövetéséért, valamint akkor, ha a versenyző rossz irányban mozog, vagy arcát rossz irányba fordítja, ha nem kielégítő módon koncentrál, vagy ha nem a kiinduló helyzetben fejezi be a gyakorlatot.

"B" példa:

- rövid idejű és gyorsan korrigált egyensúlyvesztés 0,1 pont levonást jelent;

- jelentős egyensúlyvesztésért 0,2 pont levonás jár;

- nagy mértékű egyensúlyvesztésért 0,3-0,4 pont levonás jár;

- az egyensúly teljes elvesztéséért vagy az esésért 0,5   pont levonás jár;

"C" példa:

- Ha egy formagyakorlat végrehajtását kétszer is megszakítják, akkor a poomse teljesítésének alapkövetelményét nem teljesítik. Ekkor a formagyakorlatot 4,0 pontra kell értékelni.

A versenybíróság megszakíthatja egy formagyakorlat végrehajtását, például, ha nem a megfelelő gyakorlatot mutatják be. (Ha a bemutatott poomse nem ugyanaz, mint amit a résztvevő bejelentett. Az ezt követő újrakezdésért 0,5 pont levonás jár.)

MOB NEF NSSZ MEFS NOB WTF ETU WADA AGFIS FISU
Cynthia Tested! Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid RSS]