postacím Budapest, 1114 Villányi út 5-7.
telefon (06 1) 381 0910
fax (06 1) 381 0914

Az iskola története

AKADÁLYMENTES ÚTMUTATÓ

Az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend első nővérei 1868-ban telepednek le Sopronban. Steinmayr Maria Stanislaa anya 1920-ban alapítja meg a rend első középiskoláját a fővárosban. A gimnázium ideiglenesen a Fehérvári út és Váli utca sarkán lévő Fővárosi Polgári Leányiskolában nyílik meg 3 tanteremmel, amiből egy osztályterem, egy tanári és egy igazgatói szoba.

Az első osztályba 37 nyilvános és 2 magántanulót vettek fel. A nővérek a máshol levő rendházból járnak az iskolába tanítani. A rend igyekszik saját épületben elhelyezni a gimnáziumot. 1929-ben indulnak meg a tárgyalások az új épületről. 1931-ben Gombos Gabriella nővérnek sikerül a telket megszerezni, és megindulhat az építkezés Fábián Gáspár műépítész tervei alapján.

Eppinger Mária1932-ben költöznek át az új épületbe. Ebben az épületben egy szerzetesház, a tanítóképző és gimnázium kap helyet. 1948-ban államosítják a Szent Margit Gimnáziumot és XI. ker. Szent Margit Leánygimnázium lett. 1950-ben deportálják a nővéreket az épületből. 1951-ben áthelyezik a gimnáziumot, és az Agráregyetem veszi át. Martos Flóra Gimnázium, Szlovák Gimnázium, végül Kaffka Margit Gimnázium működik az épületben. 1996. augusztus elsején kapja vissza a rend az épületet. Ekkor indul újra a Szent Margit Gimnázium oktatási rendje.

Az iskola története az államosítástól 1995-ig

Az utolsó Margitos iskolaév az 1947/48-as, már nagyon sok nehézséggel és bizonytalansággal telt. Az egyértelműen közelgő iskolaállamosítási törvényjavaslatot június 16-án tárgyalta az országgyűlés. A végeredmény az előzmények ismeretében nem lehetett kétséges. 1948 június 25-én a Te Deummal lezárult egy fejezet, a Szent Margit Intézet története. Az államosított gimnázium élete - még ha zökkenőkkel is, de folytatódott. Augusztus végén Pacorné Gulácsi Klára lett átmeneti időre az új igazgató, de pár hétre rá Dr. Knoll István történelemtanárt bízták meg az iskola vezetésével. Alig pár hónap múlva újra igazgatóváltás történt. A nővéreknek meghagyták a harmadik emeleti clausurát, a kápolnát és a keleti lépcsőházat, a keleti portával. Természetesen megkezdődtek az atrocitások: ízléstelenség, trágárság, műveletlenség, primitívség. A Rend vezetői, félve attól, hogy még rosszabb következik, menteni próbálták a fiatal tanerőket. Sokan külföldre menekültek, volt, aki családjához vidékre költözött. Amikor Mindszenthy bíborost karácsony második napján Esztergomban letartóztatták már mindenki biztos volt abban, hogy ez a kényszerű "társbérlet" sem tart sokáig. 1950. június 18-án éjjel az Á.V.H. emberei betörték a kapukat és felszólítottak mindenkit, hogy tíz perc alatt összepakolva sorakozzanak a portán. A kb. 50 nővért, ponyvás teherautón vitték Mezőkövesdre egy kultúrházba. Néhány nap múlva engedélyt kaptak civil ruha viselésére és engedték őket elszéledni.

A nővérek kitelepítésével nem ért véget az iskola kálváriája. A gimnázium nevét villámgyorsan Martos Flórára változtatták. Erre az időszakra a teljes zűrzavar a jellemző. Az épülettel, annak állapotával már nem törődtek, a szép parkettából hajópadló lett, amit idővel jól lekátrányoztak. 1951 tavaszán aztán megszűnt az alig egy évig működő Martos Flóra Gimnázium. Így az iskolában megszűnt a középfokú képzés, beköltözött az épületbe a helyszűkében lévő Agrártudományi Egyetem. Az egy évből tizenkilenc lett. Közben működött az épületben mindenféle fajú és rangú oktatási intézmény az esti gimnáziumtól az Oktatási Bázisig, a Szlovák Gimnáziumtól az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságáig. Közben a tanárok és diákjaik különböző gimnáziumokba kerültek. Egy részük a szomszédos József Attilába, másik részük a Madáchba, de jutott a Jurányiba és a Corvin Ottó térre is. Ettől kezdve nehéz feladat nyomon követni a tanárokat és a diákokat, annyifelé kerültek. Az a része a széttördelt gimnáziumnak, amely a szomszédba, a volt Szent Imre Gimnázium épületébe került, önálló leánygimnáziumként működött.1955 novemberében az előző igazgatónő Dr. Vasy Gézáné felvetésére a Kaszab Andorné vezette önálló gimnázium felvette Kaffka Margit írónő nevét. Az 1956-os forradalom után még mindig három épületben működött a gimnázium. Végre újra - de még társbérletben, igaz a legtöbb osztállyal - az eredeti székhelyén, ősi épületében a Váli utcában négy osztállyal, és nyolc osztállyal a József Attila Gimnáziumban. A tanárok pedig az óraközi szünetekben ingáztak az épületek között. Ekkor már tanárok és diákok nem "zakatoltak", de azért gondjuk volt rá, hogy a gyönyörű kápolnát - amit az egyetem még úgy - ahogy megkímélt - szépen szétszedjék, és KISZ klubbá alakítsák. A kápolna később zeneterem, fizikai előadó és sok minden más funkciót is ellátott. Végre eljött 1970 szeptembere, megtörtént a várva várt elválás, az Agrártudományi Egyetem végleg kiköltözött az épületből. Az egyetem által húzott falakat, azok egy részét elbontották, máshol újakat emeltek, az aulában működő két osztálytermet is végre megszüntették. Lassacskán az épület kezdett hasonlítani eredeti önmagára. A Díszterem eredetileg szép hófehér, de nagyon megkopott festését megújították barokkos díszítéssel látták el, a széket kicserélték. Felújították az uszodát. 1970-től, ahogy javultak az oktatás tárgyi feltételei, ezzel arányosan jobb lett az iskola tanulmányi színvonala. A hetvenes és nyolcvanas éveket a fokozatos színvonal-emelkedés jellemzi. A természettudományos tárgyak magas színvonalú oktatásán kívül az iskola kulturális élete is kezd kibontakozni. 1980-tól Juhász János igazgató úr személyében egy liberális, modern, pragmatikus ember kerül a gimnázium élére. Most már nem másodlagos ideológiai szempontok vezérlik az iskolavezetést, a szakmai tudás meghatározó jelentőségűvé válik tanárnál és diáknál egyaránt. A rendszerváltozás után a gimnázium vezetése hozzájárul, hogy a Budai Margitosok Baráti Köre helyet kapjon az épületben, a szerzetesrendek működésének újra engedélyezésével pedig az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek kapcsolatot vehetnek fel az iskolával. A rend Hargitai Anna Magna tisztelendő nővért delegálja az iskolába, rendi összekötőnek. Az érvényes törvények értelmében a rend visszaigényli az államtól az elvett épületet. Elodázhatatlan egy nagyszabású, teljes épületet érintő renoválás, s ahogy múlik az idő, egyre inkább visszakapja a harmincas években tervezője által megálmodott szépségét. 1992 szeptemberében indul az első ún. egyházi beiskolázású osztály Vasas Géza tanár úr osztályfőnökségével. 1993. decemberére a Budai Margitosok Baráti Körének mintegy kétmilliós anyagi segítségével eredeti szépségében helyreállítják a kápolnát. 1994-re befejeződött a gimnázium évekig tartó külső felújítása. A pénzhiány miatt a díszterem, a kápolna, az ebédlő, az alsó szint, valamint a bejárati hall festése, az uszoda gépészeti berendezéseinek átalakítása is elmarad.1994. augusztusával megüresedő vezetői állásra az Önkormányzat pályázatot ír ki. 1994/95-ös tanévet az iskola Gergye Gizella mb. igazgatónő vezetésével kezdi el. 1995. január elsejével a gimnázium igazgatói székébe az egyetlen külső pályázó, Sümegh László kerül. 1996. augusztus 1-jével a gimnáziumot visszakapja az építtető szerzetesrend, Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja. 2001. augusztus 1-jével az igazgatót megerősiíették székében, és egy új ciklusra kinevezik az intézmény élére.

Forrás: Magyarország Album