postacím Budapest, 1114 Villányi út 5-7.
telefon (06 1) 381 0910
fax (06 1) 381 0914

Tanárok

AKADÁLYMENTES ÚTMUTATÓ
név beosztás tantárgy
1 2 2
Görbe László Igazgató matematika, fizika
Czuppon Györgyné Igazgató helyettes kémia, biológia
Hargitai Anna Magna Rendi igazgató helyettes hittan
Ács Istvánné tanár magyar, történelem
Révay Máté iskolapszichológus
Kujbus Attiláné tanár matematika, fizika, informatika
Juhász Bernadett tanár földrajz, biológia, német
Heverdle Péter tanár magyar, történelem
Büki Pál tanár olasz, történelem
Bajcsi Gizella tanár német, magyar
Balla Lajos rajz, művészettörténet
Balláné Rizák Emma tanár spanyol
Bábiczkiné Say Edit tanár angol, magyar
Bácsfainé dr. Hévizi Józsa tanár történelem, angol
Bíró Ilona tanár angol
Brückner Ákos Előd tanár hittan
Czinege János tanár német, matematika
dr. Dósa Márta tanár magyar, francia
dr. Görhöny Gáspárné tanár testnevelés
Gergely Katalin tanár magyar, hittan
Hajdú Réka tanár néptánc
Valaczka Andrásné tanár matematika, magyar
Harsányi Éva tanár német, történelem
Kaszásné Katona Györgyike tanár angol
Kis Attila tanár hittan
dr. Kerényi Lajos tanár hittan
Kovács Anikó tanár angol
Kovácsné Ábrahám Mariann tanár matematika, fizika
Heverdle Péterné dr. Köncse Kriszta tanár ének
Kővári Annamária tanár angol
Kővári György tanár testnevelés, földrajz
Lados Balázs tanár történelem, földrajz
Lobmayer András tanár biológia
Mig Balázsné tanár matematika, informatika
Murányi Ilona tanár magyar
Nosedáné Farkas Ágnes tanár angol, történelem
Oberrecht Ádám tanár ének
Pásztor Natália tanár angol, művészettörténet
Puskás Erika tanár német
Sáfár József tanár testnevelés
Somogyi Mihály tanár fizika, kémia
Stumpf Péter tanár angol, számítástechnika
dr. Szabóné Széplaki Ágnes tanár informatika, német
Szabóné Tóth Márta tanár magyar, francia
Szűcs Anikó tanár matematika, fizika
Thaisz Miklós tanár történelem, médiaismeret
Tilless Béláné tanár magyar
dr. Timáriné Zsámbéky Mária tanár fizika, kémia
Urbán Diana igazgató helyettes matematika, fizika
dr. Urbányiné Farkas Dóra tanár matematika, kémia
dr. Vasas Géza tanár történelem, magyar
Kurali M. Dominika tanár hittan, német
Váraljai Katalin tanár református hittan
Lénárt Marcell tanár angol
Csébi Lászlóné tanár magyar, ének, könyvtár
Sólyomné Szeredi Orsolya tanár magyar, történelem
dr. Frenyó Zoltán tanár filozófia
Flórián Rita tanár testnevelés
Kelemen Kinga tanár testnevelés
Holczmann-né dr. Fehér Ildikó tanár angol
Nagyné Margitán Gabriella tanár matematika, fizika
Némethné Végh Anna tanár német
Orovicza Márkné tanár fizika
Pákh György tanár matematika
Perczel Mónika tanár kémia, biológia
Polyák Erika tanár biológia, kémia
Uza Péterné Kiss Orsolya tanár biológia, német
Tanai Róbert tanár spanyol
Vidákovich Lajos tanár kémia
Teszt Tanár igazgató helyettes matematika, történelem